Vrouwenochtend

1 februari 2022
09:30 tot 10:00

En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.
Hebreeën 10:24-25

1 februari 2022
09:30 tot 10:00
Locatie
Kulturele Raad
Prinses Irenelaan 16
Hillegom

En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.
Hebreeën 10:24-25

1x per 2 weken komen we als vrouwen van alle leeftijden samen, tijdens deze ochtend staat ontmoeting centraal. Ontmoeting met elkaar, en ontmoeting met God. 

Er is een tijd van gebed en aanbidding, maar ook tijd voor koffie en wat lekkers. 

Hierna starten we rond 10.30 uur met de studie of een creatieve verwerking.

Aan de hand van een thema, studeren we in Gods woord, de bijbel. Dit verloopt altijd op een interactieve, creatieve of verrassende manier, waarbij iedereen de gelegenheid krijgt om iets te delen. Om van elkaar te leren en/of elkaar te bemoedigen.

Rond half twaalf sluiten we de ochtend af. 

 


Locatie
Kulturele Raad
Prinses Irenelaan 16
Hillegom