Week van Gebed 2019

Doe mee aan de Week van Gebed 2019

Week van Gebed 2019

Recht voor ogen

 

Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

Voor mensen die mee willen doen, is er in de kerken een boekje te krijgen met voor iedere dag een tekst en gebedspunten. Voor de kinderen is een apart boekje. De reflecties voor de acht dagen sluiten aan op het thema. Tijdens deze week krijg je elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in je blikveld. Tijdens de week van gebed is er iedere avond gelegenheid om met elkaar te bidden in de diverse kerken (zie onderstaande rooster). Op zondag wordt de week afgesloten met een gezamenlijke samenkomst en maaltijd.

 

Zondag 20 januari 19.30 – 20.30 Maartenskerk

Maandag 21 januari 19.30 – 20.30 Evangelie Gemeente

Dinsdag 22 januari 19.30 – 20.30 Open Hof

Woensdag 23 januari 19.30 – 20.30 Martinuskerk

Donderdag 24 januari 19.30 – 20.30 Evangelie Gemeente

Vrijdag 25 januari 19.30 – 20.30 Open Hof

Zaterdag 26 januari 19.30 – 20.30 Maartenskerk

Zondag 27 januari 16.00 – 17.00 Evangelie Gemeente

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl

Geplaatst op 03-01-2019