10 dagen van gebed

4 t/m 13 september

We gaan met de Evangelie Gemeente Hillegom weer de 10 dagen van gebed in. Een ontdekkingstocht die ons persoonlijk en gezamenlijk geestelijk doet groeien. Dit jaar met het thema: “Gods woonplaats van Tabernakel naar hart. ”Het is een onderdeel van het jaarthema: “Tot bloei komen in Gods koninkrijk.”

In Johannes 15 geeft Jezus een belangrijk advies om in Zijn Koninkrijk tot bloei te komen. Ingeënt zijn en blijven in de ware wijnstok Jezus Christus. Hier hebben we vorig jaar tijdens de 10 dagen van gebed bij stil gestaan. Nu gaan we dit verder uitdiepen met een ander facet namelijk: weten en beseffen dat onze Hemelse Vader in ons een tempel gemaakt heeft waar Hij door Zijn Heilige Geest in wil wonen. We zullen beginnen om onszelf hierin te onderzoeken en obstakels met Zijn hulp uit ons leven weg te doen. We willen tien dagen apart zetten om samen opgebouwd te worden en als tempel functioneren zoals God het bedoeld heeft. Daarom moeten wij bereid zijn om terreinen van ons leven die God door Zijn Geest aanwijst aan Hem uit te leveren. Dat begint met ons ervan bewust te worden dat sommige levenshoudingen belemmeringen kunnen zijn voor meer inwoning van Gods Geest.

De Tabernakel was een beeld voor Gods plan met de mens. Door alle attributen die daarin stonden liet God zien hoe men weer tot Hem kon naderen en vergeving kon ontvangen. Met een belangrijke rol van de hogepriester die eenmaal per jaar verzoening voor de zonden van het volk moest vragen door een ram te offeren. Elke keer als het volk weer verder op trok naar het beloofde land werd de tabernakel afgebroken en weer opgebouwd. In het beloofde land werd uiteindelijk op een vaste plek de tempel gebouwd en Gods tegenwoordigheid kwam met grote kracht in deze nieuwe woonplaats dicht bij Zijn volk. Op aarde breekt een nieuw tijdperk aan wanneer Gods belofte in vervulling gaat met de komst van Zijn Zoon Jezus. Zijn dood en opstanding was de prijs die Hij betaalde voor al onze zonden. Opnieuw liet God zien dat Hij onder de mensen wilde wonen en nu door de inwoning van Zijn Heilige Geest in ons hart.

Als God ons zoveel liefde betoont, wat is dan onze reactie hierop? Welke plek en ruimte geven wij Hem in ons leven?

Deze 10 dagen van gebed kunnen we ook bekrachtigen door op verschillende manieren te vasten. Hiermee kunnen we niets afdwingen bij God maar het zegt iets over onze toewijding hiervoor. Vasten kan bv door het ontzien van eten op bepaalde momenten waardoor het lichaam zwakker wordt maar de geest alerter. Hiervoor moeten we wel gezond zijn, anders is dit niet verantwoord. Je kan je ook onthouden van datgene wat je graag voor jezelf doet en in plaats daarvan de focus legt op de gebedsdagen. (Meer over het vasten zie de bijlage op pagina 14. Bron: Herman Boon.)

Mag ik jullie aanbevelen om de dagindeling eerst zelf of samen met je partner alvast ter voorbereiding door te nemen. In de avond zullen we dit dan gezamenlijk doen. In de visie van de gemeente staat: door persoonlijke groei, groeit de gemeente. Kom daarom allen, als je in de gelegenheid bent naar de avonden en breng hierin een offer van je tijd. Ben je toch verhinderd, doe dan mee op de plek waar je bent, zodat we toch geestelijk samenzijn. Moge de Here jullie hierin zegenen tot opbouw van Zijn koninkrijk.

Op de laatste gebedsdag zullen wij in de grote zaal van de Kulturele Raad een praiseavond houden om God te danken voor Zijn woorden en beelden van profetie en van doorbraken in ons geloofsleven. Daarna is er gelegenheid om elkaar te bemoedigen in persoonlijke gesprekken.

We wensen jullie allen een gezegende en krachtige tijd toe!

Geplaatst op 04-09-2019