Doopdienst 10 juli

 • Agenda

  dec
  13
  Begint om 20:00
  Bij kringleider thuis
  dec
  14
  Begint om 20:00
  Kulturele Raad
 • Laatste nieuws

  De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.
 • Laatste preek

  dec
  10
  Jan Barendse
  Vandaag sprak Jan Barendse

Zondag 10 juli bieden wij de gelegenheid gehoor te geven aan de Bijbelse opdracht uit Matteus 28:19 "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heiligen Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb".

Miljoenen christenen hebben zich laten dopen en zijn je voorgegaan. 
Zij hebben in gehoorzaamheid gehoor gegeven aan deze opdracht 
en zij kunnen getuigen van een levens veranderende keuze.

Wat aarzel je nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, 
terwijl je zijn naam aanroept.”

 

Met deze aansporing uit handelingen 22:16 willen we jou oproepen 
om Jezus te volgen en deze levens veranderende keuze te maken 
door zijn kracht en bevrijdende liefde te ervaren. 

 

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden Marcus 16:16

Voor een doopfilmpje dat u kunt bekijken: klik HIER
12-06-2016