UPDATE - Diensten EG Hillegom

Bijwonen Live-diensten opgeschort

UPDATE - Diensten EG Hillegom

Woensdag 16 december,

 

UPDATE: EFFECT VAN MAATREGELEN COVID19

 

De EG Hillegom heeft besloten om het bijwonen van de diensten de komende periode tot een minimum te beperken, gezien de huidige ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Coronavirus. Dat betekent dat:

 

1.    Alle activiteiten worden opgeschort en we vanaf zondag 20 december de diensten enkel zullen uitzenden via de livestream verbinding en de zaal dus niet meer open is voor gemeenteleden en bezoekers. De link wordt wekelijks verspreid via het secretariaat. Staat u niet op de verzendlijst maar wilt dit wel? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@eghillegom.nl 

2.    Omdat deze maatregel van kracht is in de periode van de kerst en we juist dan grote behoefte hebben om bij elkaar te zijn, hebben we één uitzondering op deze maatregel. Om iedereen een warme kerst te kunnen bezorgen en het eenzaamheidsvirus tegen te gaan zal de zaal op zondagochtend open blijven voor een aantal alleenstaande gemeenteleden, die geen livestream tot hun beschikking hebben. Zij kunnen de gemeente op zondag en met kerst blijven bezoeken, mits uiteraard veilig met ruime onderlinge afstand in de zaal en mondkapje bij binnenkomst en vertrek.

3.    Tussentijds rond eindejaar (31 december) zullen we met de oudstenraad evalueren en besluiten of deze situatie tot 19 januari van kracht blijft of wanneer daar aanleiding voor is, misschien nog iets kan worden versoepeld.

4.    We willen iedereen aansporen om elkaar te blijven contacten: telefonisch, per kaart, berichtje of op visite (Mits veilig en volgens de richtlijnen!).

5.    Nodig iemand uit om samen de livestream te kijken. Tijdens de livestream is er ook interactie met elkaar mogelijk naar elkaar en naar de zaal. We zullen hier op inspelen. We hopen dat de livestream massaal gebruikt gaat worden en samen de diensten blijven beleven ! 

 

 

 

 

November 2020

Als Gemeente willen we ons licht verspreiden in de samenleving. We zijn niet van deze wereld maar wel in deze wereld en daarom tonen we ons solidair met de samenleving. De opmars van het virus verloopt snel en dat moeten we serieus nemen. We zullen daarom zolang de dialoog nog loopt en de verordening van kracht is, teruggaan naar een maximaal aantal van 30 bezoekers (exclusief medewerkers). Het dragen van mondkapjes is geen verplichting maar wordt wel door de overheid aangeraden. Zeker als je op oudere leeftijd bent of lichamelijk kwetsbaar en je de samenkomst in de KR toch graag wil blijven bezoeken is het dragen van een mondkapje een raadzame afweging. Uiteraard is de livestream ook een goed alternatief. Graag willen met elkaar blijven benadrukken de RIVM-maatregelen goed in acht te nemen en de instructies van de zaalwacht goed op te volgen. Tevens het verzoek om u van tevoren aan te melden bij uw kringleider (mag via whatsapp) of via info@eghillegom.nl

 

Algemeen geldende regels:

  • Bij verkoudheidsklachten, blijf je altijd thuis !
  • Voor ouderen, kwetsbaren en/of mensen met bovengenoemde verkoudheidsklachten is de dienst te volgen op de livestream.
  • Zingen doen we niet meer hardop, maar in fluisterzang of door zachtjes te Neuriën.
  • Het dragen van een mondkapje is op vrijwillige basis, maar kan zeker voor ouderen en kwetsbaren een verstandige afweging zijn als je graag de samenkomst in de KR wil bijwonen.  
  • Volg de instructies van de zaalwacht goed op.
  • Kom op tijd en houd bij binnenkomst anderhalve meter afstand tot degene die voor je staat.
  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
  • Na de afsluiting van de dienst verlaten we de zaal en gaan we naar buiten. Napraten kan op anderhalve meter onder de droogloop.
  • Let bij het verlaten van de zaal na afloop op de anderhalve meter.
Geplaatst op 17-11-2020