Activiteiten

Natuurlijk worden in onze Gemeente tal van dingen geregeld en georganiseerd. Hieronder zijn een aantal zaken weergegeven. In de komende tijd zal deze pagina verder ingevuld worden.

              

Gemeentedag
Een keer per jaar wordt er een gemeentedag gehouden. Aansluitend op een zondagmorgendienst gaan we met de gemeenteleden ergens heen en worden er allerelei dingen georganiseerd. Van spelletjes tot barbucue, ieeder jaar is dat weer een verrassing.

Gemeenteweekend
Voor alle gemeenteleden en bezoekers hebben we een tweejaarlijks gezamenlijk weekendje weg. Het weekend staat in het teken van ontspanning, samen zijn, elkaar nog beter leren kennen, Bijbelstudie en sport- en spel en heel veel zingen!  

Leef
De vrouwengroep Leef organiseert een tweetal keren per jaar een vrouwendag Er kan een spreekster komen, er kan aan creativiteit worden gedaan, iedere keer weer anders. Op 19 september 2015 werder, ook voor de mannen, een Blackgospelavond georganiseerd.

Kinderknutselmiddagen
Een keer in de twee maanden is er knutselclub op woensdagmiddag.
De laatste keer in februari 2106 waren er 32 kinderen die gezellig kwamen knutselen. Er was ook een kort verhaal met een christelijke boodschap. Daarna lekker knutselen!