Activiteiten

Natuurlijk worden in onze Gemeente tal van dingen geregeld en georganiseerd. Hieronder zijn een aantal zaken weergegeven.

              

Gemeentedag
Een keer per jaar wordt er een gemeentedag gehouden. Aansluitend op een zondagmorgendienst gaan we met de gemeenteleden ergens heen en worden er allerelei dingen georganiseerd. Van spelletjes tot barbucue, ieder jaar is dat weer een verrassing.

Gemeenteweekend
Voor alle gemeenteleden en bezoekers hebben we een tweejaarlijks gezamenlijk weekendje weg. Het weekend staat in het teken van ontspanning, samen zijn, elkaar nog beter leren kennen, Bijbelstudie en sport- en spel en heel veel zingen!  

Leef
De vrouwengroep Leef organiseert een tweetal keren per jaar een vrouwendag. Er kan een spreekster komen, er kan aan creativiteit worden gedaan, iedere keer weer anders. De laatste vrouwendag was op 20 oktober 2018.