Nieuwsbrief december 2016

Jan en Ruth de Haan

Beste Walter

Terugblik 2016
We leven alweer in december en dat betekent dat we weer kunnen terugkijken op het afgelopen jaar.
Wat hebben we een speciaal jaar achter de rug! Een jaar geleden begonnen we aan 2016 nog als predikantenechtpaar van een heerlijke gemeente. Op 28 februari hebben we in een mooie dienst afscheid genomen van het predikantschap, waarna we een periode ingingen van zoeken, bidden en pionieren. In die periode is onze passie en visie voor Amsterdam Zuidoost gegroeid en langzamerhand kregen onze plannen steeds meer vorm.
Aan de ene kant Rotsvast Bijbelschool; een discipelschapsplaats voor jonge mensen, waar ze getraind worden in hun (praktisch) christen-zijn.
Aan de andere kant Missie Zuidoost; het verlangen om Gods Licht te laten schijnen in de Amsterdamse Bijlmer en daar steeds meer mensen te raken met de Liefde van Christus.
In september ging het eerste weekend van Rotsvast van start. Wat een enthousiaste club met mensen! En het is geweldig om zo met hun te mogen oplopen en zo hun ontwikkelingen op de voet te kunnen volgen. Het zijn stuk voor stuk (zowel leiding als studenten) echte helden!!
En door de weekenden van Rotsvast heen, en de samenkomsten die we hebben op de zondagochtend tijdens deze weekenden, merken we dat er onder de buurtbewoners van de wijk steeds meer een gevoel van 'community' ontstaat. Mensen genieten van de samenkomsten en tijdens de maaltijd aansluitend aan de dienst, gaat eigenlijk de dienst gewoon door. 
Wij gaan met een dankbaar hart 2017 in en we zien enorm uit naar alle mooie dingen die nog staan te gebeuren.

 

Beste Walter

Terugblik 2016
We leven alweer in december en dat betekent dat we weer kunnen terugkijken op het afgelopen jaar.
Wat hebben we een speciaal jaar achter de rug! Een jaar geleden begonnen we aan 2016 nog als predikantenechtpaar van een heerlijke gemeente. Op 28 februari hebben we in een mooie dienst afscheid genomen van het predikantschap, waarna we een periode ingingen van zoeken, bidden en pionieren. In die periode is onze passie en visie voor Amsterdam Zuidoost gegroeid en langzamerhand kregen onze plannen steeds meer vorm.
Aan de ene kant Rotsvast Bijbelschool; een discipelschapsplaats voor jonge mensen, waar ze getraind worden in hun (praktisch) christen-zijn.
Aan de andere kant Missie Zuidoost; het verlangen om Gods Licht te laten schijnen in de Amsterdamse Bijlmer en daar steeds meer mensen te raken met de Liefde van Christus.
In september ging het eerste weekend van Rotsvast van start. Wat een enthousiaste club met mensen! En het is geweldig om zo met hun te mogen oplopen en zo hun ontwikkelingen op de voet te kunnen volgen. Het zijn stuk voor stuk (zowel leiding als studenten) echte helden!!
En door de weekenden van Rotsvast heen, en de samenkomsten die we hebben op de zondagochtend tijdens deze weekenden, merken we dat er onder de buurtbewoners van de wijk steeds meer een gevoel van 'community' ontstaat. Mensen genieten van de samenkomsten en tijdens de maaltijd aansluitend aan de dienst, gaat eigenlijk de dienst gewoon door. 
Wij gaan met een dankbaar hart 2017 in en we zien enorm uit naar alle mooie dingen die nog staan te gebeuren.

 

 

"Ik ben helemaal niet op zoek naar een kerk. En dat hoeft ook niet, want hier heb ik al een thuis gevonden"
(Uitspraak van één van de buurtbewoners tijdens een samenkomst)

 

 

 

 

 

 

Rotsvast Bijbelschool updates

 

 

 

 

"Ik heb twee families, één thuis, en één hier, bij Rotsvast"
(Uitspraak van één van de studenten)

 

 

De laatste weekenden hebben we genoten van het onderwijs van Gilbert Thera, Jan Pool en een seminardag georganiseerd door Royal Mission. Het onderwijs sluit goed aan bij de belevingswereld van de studenten, het is prikkelend en zet aan tot nadenken. Daarnaast wordt tijd ingeruimd voor outreaches. Zo zijn we een keer te gast geweest bij een nabijgelegen senioren woonvoorziening. We merken dat de studenten worden uitgedaagd om hun gebaande paden los te laten en het avontuur met Jezus te omarmen. We zien ze bijna per weekend groeien in hun geloof en durf, mooi om te zien.

 

 

 

 

De reis naar Oeganda komt steeds dichterbij. Het is een uitdaging om te communiceren met de organisatie daar, dus we kunnen ons niet zo grondig voorbereiden als we in onze Westerse cultuur gewend zijn. We bereiden ons dus maar voor op de nodige verassingen.

Op nieuwjaarsdag zullen we vertrekken en op maandag 9 januari zijn we weer thuis. In die negen dagen zullen we in elk geval de jeugdconferentie van de PAG (Pentecostal Assemblies of God), ondersteunen. Het thema concentreert zich rondom de verhalen over Gideon. Er worden zo'n duizend deelnemers verwacht, tussen de tien en dertig+ jaar. Daarnaast zal er nog tijd zijn om iets van de leefwereld van de mensen daar te ontdekken door verschillende tripjes, oa. naar een ziekenhuis en een gevangenis.
Jullie gebed wordt zeer op prijs gesteld!

 

 

We zouden jullie dankbaar zijn als je wilt danken en bidden voor de volgende punten:

* Willen jullie met ons meedanken dat de studenten zo'n mooie ontwikkeling doormaken. Het maakt ons stil als we beseffen hoe zij groeien.
* We zijn dankbaar voor de community die spontaan aan het ontstaan is in Amsterdam Zuidoost. Mensen van diverse achtergronden weten de weg naar ons te vinden op zondagmorgen en voelen zich er thuis.
*  We zijn zo dankbaar voor alle middelen die we tot onze beschikking hebben; financiën, een gebouw, materiaal, goede docenten, een topteam. We voelen ons gezegend!
 


* Willen jullie bidden voor onze aanstaande Oeganda-reis, dat de voorbereidingen goed mogen gaan. Wilt u bidden dat de boodschap die we gaan brengen ook aan zal sluiten bij de leefwereld en behoefte van de mensen daar.
* Willen jullie voor de schoolkeuze voor Fynn. Het blijkt niet eenvoudig om voor onze heerlijke, slimme, enthousiaste en autistische zoon een goede middelbare school te vinden.
* Willen jullie bidden voor de te nemen vervolgstappen aangaande de ontstane community in Zuidoost.


Wij danken jullie heel hartelijk voor jullie betrokkenheid en gebed! Het is onmisbaar voor ons en ons werk.

Ook willen we jullie allemaal vanaf deze plek een fantastisch mooi Kerstfeest toewensen en een bijzonder zegenrijk 2017!

Jan & Ruth

 

 

 

 

Omdat wij ons door God geroepen voelen om Zijn werk te doen in Amsterdam Zuidoost, heeft Jan zijn predikantschap opgezegd om zich volledig hierop te kunnen richten. Dit houdt in dat wij sinds maart 2016 deels op giften leven.

Wilt u ook een bijdrage geven aan Missie Zuidoost? Dat kan door een (maandelijkse) gift over te maken naar de Kerk van de Nazarener Haarlem,  rekeningnummer NL46RABO0306984245 ovv ‘Project Bijlmer’.
U kunt ook hier een machtigingskaart downloaden en opsturen naar
Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218, 2015 CK, Haarlem.
De Kerk van de Nazarener is een ANBI-erkende instelling, uw giften zijn daarom fiscaal aftrekbaar.

 

 

 

Agenda van Jan:


Zondag 18 december:   Spreken in Kerk van de Nazarener Haarlem
23-24 december:            Rotsvast-weekend
1-9 januari:                       Reis naar Oeganda
Zondag 15 januari:          Spreken in Pinkstergemeente Sionspoort Almere
20-22 januari:                   Rotsvast-weekend
Zondag 29 januari:          Spreken in Kerk van de Nazarener Dordrecht