Doopdienst

Enkele keren per jaar wordt er een doopdienst gehouden voor d hen die hebben aangegeven hun leven aan Christus toe te willen wijden en dit aan de Gemeente willen laten zien door de doop door onderdompeling.
In de introductiecursus wordt de doop als thema uitgebreid behandeld. Hieronder enkele artikelen uit de cursus.

Wat is de betekenis van de doop?
De doop doet twee dingen.
1. Het illustreert Jezus', DOOD, BEGRAFENIS en opstanding.
In de E.G.H. dopen we op de manier zoals in de Bijbel wordt omschreven -- door de mensen helemaal onder water te dompelen. Het is een symbool van begrafenis en opstanding. Net zoals Jezus Christus stierf en drie dagen in de aarde was begraven en weer is opgestaan.(1 Corinthiers 15:3-4, Kolossenzen 2:12)     

2. De doop maakt je geen Christen, maar het demonstreert dat je al gelooft inChristus.  
Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen..” 2 Corinthiers 5:17.
In de bijbel kon niemand zeggen dat hij/zij Christen was zonder gedoopt te zijn. Dat ging automatisch. Je werd gedoopt direct nadat je je leven aan Christus gegeven had.
We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden..” Romeinen 6:4

lees verder