Doopdienst

 • Agenda

  dec
  13
  Begint om 20:00
  Bij kringleider thuis
  dec
  14
  Begint om 20:00
  Kulturele Raad
 • Laatste nieuws

  De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.
 • Laatste preek

  dec
  10
  Jan Barendse
  Vandaag sprak Jan Barendse

Enkele keren per jaar wordt er een doopdienst gehouden voor d hen die hebben aangegeven hun leven aan Christus toe te willen wijden en dit aan de Gemeente willen laten zien door de doop door onderdompeling.
In de introductiecursus wordt de doop als thema uitgebreid behandeld. Hieronder enkele artikelen uit de cursus.

Wat is de betekenis van de doop?
De doop doet twee dingen.
1. Het illustreert Jezus', DOOD, BEGRAFENIS en opstanding.
In de E.G.H. dopen we op de manier zoals in de Bijbel wordt omschreven -- door de mensen helemaal onder water te dompelen. Het is een symbool van begrafenis en opstanding. Net zoals Jezus Christus stierf en drie dagen in de aarde was begraven en weer is opgestaan.(1 Corinthiers 15:3-4, Kolossenzen 2:12)     

2. De doop maakt je geen Christen, maar het demonstreert dat je al gelooft inChristus.  
Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen..” 2 Corinthiers 5:17.
In de bijbel kon niemand zeggen dat hij/zij Christen was zonder gedoopt te zijn. Dat ging automatisch. Je werd gedoopt direct nadat je je leven aan Christus gegeven had.
We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden..” Romeinen 6:4

lees verder