Onze zondagochtenden

Onze samenkomsten beginnen op zondag om 10.00 uur en duren tot omstreeks 11.45 uur. Na afloop van de dienst is er koffie en thee en uitgebreid gelegenheid tot gezellige gesprekken.

We komen samen om te getuigen van de goedheid van God. We zingen tot eer van onze God en hebben de gelegenheid Hem te danken en mogen delen in wat we van Hem hebben ontvangen. De algehele leiding van de eredienst is in handen van een van de leden van het bestuur.

 

De aanbiddingsleider leidt door middel van samenzang in de lofprijs en aanbidding, waarna de spreker vanuit de Bijbel, het Woord van God, de boodschap brengt. De leiding van de dienst geeft aan het eind van de dienst de zegen mee en blijft . Sprekers komen van binnen en buiten de gemeente. Oudsten en de leiding van de dienst hebben de taak de gebrachte boodschap te toetsen aan Gods Woord.

Jaarlijks wordt er specifiek een dienst voor de kinderen georganiseerd. Naast de reguliere samenkomsten op de zondagochtend, worden op christelijke feestdagen diensten georganiseerd. Tevens zijn er praise-samenkomsten, film, zendings- en evangelisatie-bijeenkomsten.