Giften

  • Laatste nieuws

    Pasen 2022, een tijd om stil te staan bij het offer dat Jezus voor ons bracht en de overwinning op de dood.
    Ook jij bent van harte welkom bij onze samenkomst!

Uw giften kunt u via de collecte geven of via de bank. Giften via bank en giro zijn nog steeds fiscaal aftrekbaar.

Giften en financiën

Meer informatie over fiscale regelingen zijn te verkrijgen via de penningmeester.

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:

Rabobank Hillegom t.n.v. E.G. Hillegom nr. 15.52.44.590

IBAN: NL64RABO0155244590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kantoor der Kerkelijke Administraties, de administratieve dienstverlener voor kerken en  instellingen

 

Wij zijn ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gecertificeerd. Dat betekent dat u uw gift kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

Verantwoording ANBI
Om in aanmerking te komen om ANBI gecertificeerd te kunnen zijn, moeten er op de site een aantal verplichte gegevens staan. Hieronder volgen deze gegevens:

Statutaire naam: Evangelie Gemeente Hillegom

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 823110771
Registratienummer VPE 101162

Contactgegevens
Prinses Irenelaan 16
2182 CZ HILLEGOM
0252-531686
info@eghillegom.nl
www.eghillegom.nl

 

VPE Evangelie Gemeente Hillegom