Kinderwerk

Het kinderwerk bestaat uit 3 groepen ingedeeld in leeftijdscategorieën.

Voor de allerkleinsten is tijdens de zondagochtenddienst opvang door crèchewerkers. Het betreft de leeftijd van 0-3 jaar. Op de crèche hebben de kinderen de gelegenheid te spelen, een kleurplaat te maken en boekjes te lezen. De crèchewerkers zorgen ervoor dat ieder kind aandacht krijgt en alles in harmonie verloopt.

 Voor  Kinderen in de leeftijdscategorie 4-7 jaar worden tijdens de zondagochtenddienst opgevangen met een eigen kinderprogramma voor de onderbouw. Zij leren door middel van muziek, beeldende verhalen, creatieve vormen en gebed, wie God is. Daarnaast krijgen ze op een eenvoudige manier de Bijbelse principes uitgelegd. Er is ook gelegenheid om te spelen. Het programma wordt gegeven in groepsverband, maar de kinderwerkers benaderen de kinderen individueel , op een manier die bij hen past.

Voor  Kinderen in de leeftijdscategorie 8-12 jaar worden tijdens de zondagochtenddienst opgevangen met een eigen programma voor de bovenbouw. Zij krijgen door middel van muziek, klassikale- en zelfstudie, creatieve vormen en gebed het evangelie van Jezus uitgelegd.

Zij leren daarbij de Bijbel te hanteren, het oude- en nieuwe testament, waarbij gewerkt wordt vanuit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). Daarbij worden Bijbelse principes levend gemaakt door gebruik te maken van situaties en uitdagingen van alle dag, vanuit de belevingswereld van de kinderen.