Visie

Wat willen we bereiken?

Waar gaan we voor?

  ‘Door groei na te streven,

groeit het koninkrijk van God.’

 

 

Enerzijds geeft het een verdieping aan in het gemeente-zijn en persoonlijke groei. Anderzijds zal dit tot gevolg hebben dat meer mensen gaan leven in en vanuit God.

​Met de visie geven we als het ware het DNA van de gemeente weer. Het ligt verankerd in de gemeente. Alle beslissingen en de activiteiten die we met elkaar ondernemen komen voort uit deze visie of worden hier aan getoetst.