Onze zondagochtenden

  • Laatste nieuws

    Pasen 2022, een tijd om stil te staan bij het offer dat Jezus voor ons bracht en de overwinning op de dood.
    Ook jij bent van harte welkom bij onze samenkomst!

Elke zondagmorgen hebben we samenkomst, waarin we samen God grootmaken en de bijbel openen. De samenkomst start om 10.30uur. Iedereen is welkom, maar omdat we op dit moment nog 1,5 meter afstand houden, is er beperkt ruimte in de zaal. Wil je ook komen? Dan zouden we het fijn vinden als je je aanmeldt bij je kringleider of bij info@eghillegom.nl


Hiernaast wordt er elke week ook een livestream van de samenkomst uitgezonden, deze start ook om 10.30 uur en duurt ca. een uur. De livestream wordt niet openbaar uitgezonden, maar u bent zeker ook van harte welkom!

Heeft u interesse in het meekijken met de livestream, neem dan contact op met secretariaat@eghillegom.nl, dan krijgt u de link voor de zondagsdienst begint!

We komen samen om te getuigen van de goedheid van God. We zingen tot eer van onze God en hebben de gelegenheid Hem te danken en mogen delen in wat we van Hem hebben ontvangen. De algehele leiding van de eredienst is in handen van een van de leden van het bestuur.

 

De aanbiddingsleider leidt door middel van samenzang in de lofprijs en aanbidding, waarna de spreker vanuit de Bijbel, het Woord van God, de boodschap brengt. De leiding van de dienst geeft aan het eind van de dienst de zegen mee en blijft . Sprekers komen van binnen en buiten de gemeente. Oudsten en de leiding van de dienst hebben de taak de gebrachte boodschap te toetsen aan Gods Woord.

Jaarlijks wordt er specifiek een dienst voor de kinderen georganiseerd. Naast de reguliere samenkomsten op de zondagochtend, worden op christelijke feestdagen diensten georganiseerd. Tevens zijn er praise-samenkomsten, film, zendings- en evangelisatie-bijeenkomsten.