Financiën

Zonder financiële bijdragen kan onze gemeente niet het doel bereiken waar ze voor wil gaan.

Giften en financien

Meer informatie over fiscale regelingen zijn te verkrijgen via de penningmeester.

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:

Rabobank Hillegom t.n.v. E.G. Hillegom nr. 15.52.44.590

IBAN: NL64RABO0155244590

Wij zijn ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gecertificeerd. Dat betekent dat u uw gift kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

Verantwoording ANBI
Om in aanmerking te komen om ANBI gecertificeerd te kunnen zijn, moeten er op de site een aantal verplichte gegevens staan. Hieronder volgen deze gegevens:

Statutaire naam: Evangelie Gemeente Hillegom

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaalnummer 823110771
Registratienummer VPE 101162

Contactgegevens
Prinses Irenelaan 16
2182 CZ HILLEGOM
0252-531686

www.eghillegom.nl

 

VPE Evangelie Gemeente Hillegom