Giften

Uw giften kunt u via de collecte geven of via de bank. Giften via bank en giro zijn nog steeds fiscaal aftrekbaar.

Giften en financien

Meer informatie over fiscale regelingen zijn te verkrijgen via de penningmeester.

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening:

Rabobank Hillegom t.n.v. E.G. Hillegom nr. 15.52.44.590

IBAN: NL64RABO0155244590