Informatie

 • Agenda

  dec
  13
  Begint om 20:00
  Bij kringleider thuis
  dec
  14
  Begint om 20:00
  Kulturele Raad
 • Laatste nieuws

  De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.
 • Laatste preek

  dec
  10
  Jan Barendse
  Vandaag sprak Jan Barendse

Binnen de gemeente zijn diverse kanalen waardoor informatie wordt verstrekt.

Gemeenteblad
Dit boekje verschijnt eenmaal per drie maanden. Hierin staat informatie over activiteiten, samenkomsten, sprekers, zending, allerlei, een pagina voor de kinderen en nog veel meer. Bij de betrokken contactpersoon kunt u altijd terecht voor een copy en eventuele andere vragen.  

Nieuwsbrief
Zodra de site online is zijn we van plan om de mededelingen die er zijn in een nieuwsbrief op te nemen. Er kan voor verschillende groepen een nieuwsbrief worden gemaakt. Mededelingen voor de muziekgroep komen dan alleen bij die leden terecht.

Jaarvergadering
Elk jaar vindt een jaarvergadering plaats. Ook hier worden mededelingen gedaan en worden plannen gedeeld. Op de jaarvergadering wordt informatie gegeven over het beleid, de toekomstplannen en de financiën. Er is gelegenheid om vragen te stellen. 

Mededelingen tijdens de dienst
Voor dringende mededelingen, oproepen voor gebed en andere zaken die van belang zijn, is tijdens de zondagse samenkomst beperkte ruimte beschikbaar (vooraf op tijd aangemeld via de leiding van dienst).

Adressenboekje
Voor de leden wordt jaarlijks een adressenboekje uitgegeven.