Lid worden lees meer

Hieronder worden de vier uitgangspunten nader uitgelegd en worden de voorwaarden van toelating weergegeven.

Ik bewaar de eenheid binnen de gemeente
Ik bewaar de eenheid van mijn gemeente door, in liefde met de andere leden om te gaan, door conflicten op te lossen volgens Mattheus 18: 15 – 17, door te weigeren aan roddel deel te hebben en door de leiders te volgen. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. Rom 14:9

Ik deel in de verantwoordelijkheid van mijn gemeente
Ik deel in de verantwoordelijkheid van mijn gemeente, door te bidden voor haar groei, door mensen die God nog niet kennen uit te nodigen, door bezoekers, zoekers en gasten hartelijk welkom te heten. ‘Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden”. 1 Thessalonicenzen 1:1-2. ‘Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn.” Lukas 14:23

Ik neem deel in de bediening van mijn gemeente
Ik neem deel in de bediening van mijn gemeente door mijn gaven en talenten te ontdekken, door

Ik ondersteun het getuigenis van mijn gemeente
Ik ondersteun het getuigenis van mijn gemeente, door trouw bezoek van de samenkomsten, door te groeien en een heilig leven te leven, door regelmatig te geven. ‘en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Hebreeën 10:24-25

Voorwaarden van lidmaatschap
leeftijd
Wij kennen alleen volwassen stemgerechtigde leden van af 18 jaar, je kunt zelfstandig lid worden van de gemeente als je 18 jaar en gedoopt bent.
Zonder gedoopt te zijn valt iemand tot zijn 21e automatisch onder het lidmaatschap van de ouders, als lid van het gezin.
Nieuwe leden krijgen van ons eerst een rust- en gewenningsperiode van drie maanden waarin je de gemeente mag leren kennen en wij jou mogen leren kennen, voordat je ingezet kan worden voor taken binnen de gemeente.

Overstap vanuit een andere gemeente
Als je uit een andere gemeente vandaan komt, is het voor ons belangrijk hoe je daar weg bent gegaan, of je geen brokstukken hebt achtergelaten of er nog onverzoende relaties zijn achtergebleven. Als dat wel het geval is zullen we je uitnodigen om schoon schip te maken en vergeving te geven of te vragen daar waar dat nodig is.Zoals de Here Jezus dat van ons vraagt. Wij sturen ten alle tijden een brief naar de gemeente waar je vandaan komt, om te melden dat je bij ons bent gekomen en dat wij vanaf het moment dat je lid wordt de verantwoording voor je dragen.

Opname in adressenboekje en gebedscirkel
Als je lid wordt, nemen we je op in het adressenboekje van de gemeente. Ook wordt je ingedeeld in een kring en in de gebedscirkel, de gebedscirkel is een gemeentebrede gebedslijn die inwerking wordt gezet als er nood aan de man is. Bij ernstige ziekte, ongelukken, noodsituaties e.d., kan men de oudsten bellen, met het verzoek of de gebedscirkel in werking kan worden gesteld. De oudsten overleggen of het in deze situatie het beste is om te doen en bellen vervolgens de kringleiders op die vervolgens weer een volgend lid van hun kring bellen die op hen beurt de volgende bellen etc. In korte tijd wordt de hele gemeente op de hoogte gebracht van de situatie en gaat men daarvoor bidden.

Lidmaatschapsovereenkomst
Tot slot nog 4 (geloofs)verklaringen/daden voor het lidmaatschap van de E.G.H.
1. Je hebt je leven toegewijd aan Jezus Christus en vertrouwt op Hem voor je redding.
Je wordt pas lid van de E.G.H..als jij je leven aan Christus hebt gegeven en aan al deze toewijdingen voldoet.
2. Je bent gedoopt door onderdompeling nadat je je leven aan Christus hebt toegewijd. Zo niet dan mag je je laten dopen, en willen we je graag dopen.
3. Je hebt de cursus Lidmaatschap gedaan.
Ja, dat heb je gedaan en noteer de datum van vandaag.
4. Je bent akkoord en je houd je aan de E.G.H. Lidmaatschapsovereenkomst. Zo Ja, zet je naam, handtekening en datum.