Oudstenraad

De verantwoording bestaat van de Evangelie Gemeente Hillegom berust bij de oudstenraad, welke bestaat uit drie oudsten en drie diakenen. Met elkaar leiden zij de gemeente.
Een ieder heeft zijn eigen coördinaten over diverse doelgroepen en is daar eindverantwoordelijk voor.

Doelgroepen zijn:
• Kinderwerk / Jeugd en tieners
• Kringen
• Gebed / Regio gebed
• Onderwijs
• Pastoraat&diaconie
• Muziek en Aanbidding
• Administratie, externe zaken
• Zending
• Evangelisatie
• Administratie
• Huishoudelijk
• Public Relations

Als oudsten en diakenen van Evangelie Gemeente Hillegom hebben we visie en focus voor kinderen-en jongeren. Wij zijn er van overtuigd, dat hetgeen een kind leert op jonge leeftijd de basis vormt voor de rest van zijn of haar leven. Wij willen ieder kind de aandacht geven, die het verdient en uitdagen zich uit te strekken naar hetgeen God voor hem of haar heeft.