Oudstenraad

 • Agenda

  dec
  13
  Begint om 20:00
  Bij kringleider thuis
  dec
  14
  Begint om 20:00
  Kulturele Raad
 • Laatste nieuws

  De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.
 • Laatste preek

  dec
  10
  Jan Barendse
  Vandaag sprak Jan Barendse

De verantwoording bestaat van de Evangelie Gemeente Hillegom berust bij de oudstenraad, welke bestaat uit drie oudsten en drie diakenen. Met elkaar leiden zij de gemeente.
Een ieder heeft zijn eigen coördinaten over diverse doelgroepen en is daar eindverantwoordelijk voor.

Doelgroepen zijn:
• Kinderwerk / Jeugd en tieners
• Kringen
• Gebed / Regio gebed
• Onderwijs
• Pastoraat&diaconie
• Muziek en Aanbidding
• Administratie, externe zaken
• Zending
• Evangelisatie
• Administratie
• Huishoudelijk
• Public Relations

Als oudsten en diakenen van Evangelie Gemeente Hillegom hebben we visie en focus voor kinderen-en jongeren. Wij zijn er van overtuigd, dat hetgeen een kind leert op jonge leeftijd de basis vormt voor de rest van zijn of haar leven. Wij willen ieder kind de aandacht geven, die het verdient en uitdagen zich uit te strekken naar hetgeen God voor hem of haar heeft.