Gebed

 • Agenda

  dec
  13
  Begint om 20:00
  Bij kringleider thuis
  dec
  14
  Begint om 20:00
  Kulturele Raad
 • Laatste nieuws

  De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.
 • Laatste preek

  dec
  10
  Jan Barendse
  Vandaag sprak Jan Barendse

Gebed is de motor van de Gemeente. Zonder gebed kan de Gemeente niet functioneren. Naast het gebed op de zondagen en in de kringen hebben we op woensdagochtend (9.00-10.00 uur) om de week en woensdagavond (20.00 -21.00 uur) om de week gebedsmomenten.

Taak oudsten
De oudsten bidden voor de gemeente en sporen de gemeenteleden aan om een levende relatie te onderhouden met God. In dit alles de gemeente dienend. De eindverantwoordelijkheid binnen de gemeente berust bij de oudsten. Zij zien toe op de woordverkondiging, doelstellingen en het bereiken daarvan. Geestelijke gezondheid, reinheid in de gemeente zijn zaken die zij bewaken. Ze zien toe op de uitvoering van diakonale taken en evangelieverkondiging.

Gebedspunten van de Gemeente:
- Eenheid bewaren in Jezus Christus
- Getrouwheid in het bezoeken van de eredienst zodat je elkaar kunt opbouwen
- Financieel ondersteuning van de gemeente door haar leden en bezoekers