Gebed

Gebed is de motor van de Gemeente. Zonder gebed kan de Gemeente niet functioneren. Naast het gebed op de zondagen en in de kringen hebben we op woensdagochtend (9.00-10.00 uur) om de week en woensdagavond (20.00 -21.00 uur) om de week gebedsmomenten.

Taak oudsten
De oudsten bidden voor de gemeente en sporen de gemeenteleden aan om een levende relatie te onderhouden met God. In dit alles de gemeente dienend. De eindverantwoordelijkheid binnen de gemeente berust bij de oudsten. Zij zien toe op de woordverkondiging, doelstellingen en het bereiken daarvan. Geestelijke gezondheid, reinheid in de gemeente zijn zaken die zij bewaken. Ze zien toe op de uitvoering van diakonale taken en evangelieverkondiging.

Gebedspunten van de Gemeente:
- Eenheid bewaren in Jezus Christus
- Getrouwheid in het bezoeken van de eredienst zodat je elkaar kunt opbouwen
- Financieel ondersteuning van de gemeente door haar leden en bezoekers