Missie

Onze missie is het verlangen naar een persoonlijke levende relatie met God de Vader. Hem komt toe alle eer. Met de onderstaande omschrijving vatten we dit kernachtig weer.

​Mensen brengen tot hun bestemming – Een relatie met God de Vader – door het geloof in Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest. Dit resulteert in harmonie met God, met jezelf en met je omgeving.