Missie

Waar staan we voor? 

 

‘Mensen brengen tot hun bestemming.’

 

Een relatie met God de Vader –

door het geloof in Jezus Christus

door de kracht van de Heilige Geest.

 

Het verlangen naar een persoonlijke levende relatie met God de vader, Hem komt toe alle eer