Wie zijn wij

Wij zijn een kerk die op een eigentijdse en sprankelende manier vorm geeft aan het geloof in God, de Schepper van hemel en aarde. Wij staan midden in de maatschappij en zijn er voor iedereen. De gemeente bestaat uit mensen vanuit verschillende culturen met of zonder kerkelijke achtergrond.

Wij geloven dat door een grote toewijding aan het grote  GEBOD  en de grote  OPDRACHT  er een gezonde gemeente ontstaat.

Het grote gebod:

Hij (Jezus) antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod.  Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.”.

Mattheus 22:36-40