Bekijk dit bericht in uw browser


Nieuwsbrief EGHillegom
 

 

 

Hillegomse Bronnen

Toerusting vanuit de Raad van Kerken in Hillegom en De Zilk

 

Avond Hillegomse Bronnen


De Hillegomse Bronnen nodigt u van harte uit op donderdagavond 15 februari om van alles te horen rondom het levenseinde .

In het leven zijn er niet zoveel zekerheden, maar één zekerheid is dat we ooit zullen sterven. En de vraag  rond het overlijden is : Wat kun je zelf van tevoren voorbereiden en wat laat je aan je nabestaanden over ? Wil je begraven worden en zo ja, wil je een eigen graf ?Wat kost begraven worden en moet je je daarvoor verzekeren ?Wat voor tekst wil je op de kaart ?

Zo zijn er veel zaken waar je tegenaan kunt  lopen rond het overlijden. Is het nodig om alles  van tevoren voor te bereiden?  Nee, maar er zijn dingen waar je van te voren over na kunt denken. Op donderdag 15 februari  zal  Andries Bakker  vanuit de vier Hillegomse kerken gastheer zijn en vertellen waar hij als pastor vaak tegenaan loopt. Ook zal er een begrafenisondernemer aanwezig zijn om het een en ander te vertellen en is er ruimschoots gelegenheid vragen te stellen.

Waarom organiseren we deze avond ? De  belangrijkste reden is: waar kun je zelf van te voren over nadenken rond het overlijden om te voorkomen dat je nabestaanden voor een verrassing komen te staan.Juist door deze avond bij te wonen, kun je ook anderen tot raad zijn.

Iedereen is  van harte welkom op donderdag 15 februari in Open Hof. Raadhuisstraat 3 in Hillegom. Aanvang 20.00 uur.

De kosten zijn €3.==  inclusief koffie/thee.

U kunt zich opgeven bij Yvonne Elzenga ,tel. : 0252-516451 of bij                          

Dolf Weijers,tel. : 0252- 521659