Familie Odiyo in Kenia

Jolanda heeft een heel groot hart voor Afrika. In het jaar 2001 is ze door haar kerk P.G. Immanuël te Haarlem uitgezonden  naar Kenia. Jolanda was overtuigd dat het haar roeping was om in Kenia de mensen in de sloppenwijken te helpen. Het werk  wordt geleid  vanuit de lokale Stichting Afrilift. Robin is de stichter en was eindverantwoordelijk . Hij is zendeling en komt uit Nieuw Zeeland.  Eind 2016 heeft Robin Aim de eindverantwoordelijkheid voor de hele stichting aan Jolanda overgedragen.

Meer informatie kan je vinden op de website van stichting Baraka