Overdenking Lars van Nieuwkoop

Geschreven overdenking door Lars van Nieuwkoop
Overdenking Lars van Nieuwkoop
Datum22-03-2020
SprekerLars van Nieuwkoop

Zondag 22 maart 2020

 

Paniek of Pasen?

 

Geliefde gemeenteleden en bezoekers,

Normaal gesproken bereid ik, op het moment van dit schrijven, de samenkomst van zondag voor. In gedachten met de Heer, in gebed een Bijbelgedeelte voorbereidend, de laatste afstemming met de spreker en het zangteam, de mededelingen.  Al datgene wat we gewend zijn in de samenkomst. Wat normaal vanzelfsprekend is, is nu plotseling onmogelijk geworden, het is een onwerkelijk gevoel dat elkaar ontmoeten, elkaar de hand schudden, een hug geven, opeens niet meer kan. We moeten ons plotseling aanpassen. We strijden tegen een virus, dat om zich heen woedt en de hele samenleving in zijn greep houdt. Alertheid is geboden. In één klap is alles anders.

We moeten het besmettingsgevaar zeer serieus nemen, pas goed op jezelf en op elkaar.  In dit alles, mogen we terecht bij de Heer. Vandaag zou ik je willen bemoedigen met de woorden uit Psalm 16. David stort in een gebed zijn ziel uit voor de Heer. Hij komt tot erkenning dat alles wat hij eens als belangrijk achtte (vers 3, ..de machten die ik vereerd heb…), totaal niet belangrijk zijn. Hij belijdt dat zijn geluk en zijn geborgenheid rusten in God. 

David bidt in Psalm 16:1-11

1 Een stil gebed van David.

Behoed mij, God, ik schuil bij u. 2 Ik zeg tot de HEER: 'U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.' 3 Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik: 4 'Wie u volgt, wacht veel verdriet.' Ik pleng voor hen geen bloed meer, niet langer ligt hun naam op mijn lippen.

5 HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. 6 Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. 7 Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.

8 Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet. 9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 10 U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. 11 U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.


Een prachtige Psalm, waar in vers 8 David tot de kern komt.

'Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet'.

Ook vandaag mogen wij net als David deze woorden bidden en de Heer in alles voor ogen houden. Een prachtige waarheid, die we dagelijks mogen toepassen, misschien wel meer dan ooit. Wat een kracht gaat hier vanuit.

Toch is dit nog niet alles. Het geheimenis van Psalm 16 is dat het ook nog een andere bijzondere betekenis heeft. 

Deze psalm is ook een profetie. Vers 10 en 11 gaan niet over David zelf. Nee deze verzen gaan over zijn nakomeling, Jezus Christus de Messias.

Als God zijn Geest uitstort spreekt Petrus in Handelingen 2 over Psalm 16 en legt Petrus uit, dat David hier profeteert over Jezus.

Handelingen 2:24-33

24 God heeft hem (Jezus) echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. 25 David zegt immers over hem: “Steeds houd ik de Heer voor ogen, hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. 26 Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven, 27 want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. 28 U hebt mij de weg naar het leven getoond, Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde.”

 29 Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. 30 Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, 31 heeft hij de opstanding van de messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. 32 Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. 33 Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.

Petrus preekt hier een geweldige waarheid.

Jezus Christus is overwinnaar !

De dood kon hem niet houden, Jezus leeft en troont aan de rechterhand van God.

In deze tijd van onzekerheid en angst mogen we ons beroepen op deze woorden; Jezus heeft de overwinning behaald. Het is het wonder van het evangelie dat we straks met Pasen in het bijzonder mogen vieren. Maar ook vandaag, ja elke dag, is dit De waarheid die ons rust en vrede geeft.

Gods rijke zegen,

 

Namens de oudstenraad,

 

Lars van Nieuwkoop

 

Voorganger Evangelie gemeente Hillegom

www.eghillegom.nl


Gerelateerde preken

Preken
Preek Barend van den Worm.
Serie: Preken
14-07-2019 | Barend van den Worm
Preek Arie van der Stoep
Serie: Preken
21-07-2019 | Arie van der Stoep
Preek Gert van Soest
Serie: Preken
04-08-2019 | Gert van Soest
Preek Jaap Spaargaren
Serie: Preken
11-08-2019 | Jaap Spaargaren
Preek Wim Molenkamp
Serie: Preken
18-08-2019 | Wim Molenkamp
Preek Jan Barendse
Serie: Preken
25-08-2019 | Jan Barendse

[ Toon alles van de serie "Preken" | Toon meer van Lars van Nieuwkoop ]